Verksamhetsordning och arbetsordning

Fullmäktiges verksamhetsordning

Fullmäktige beslutar om en verksamhetsordning. I den regleras vissa frågor inom fullmäktiges ansvarsområde.

Verksamhetsordningen trädde i kraft den 1 januari 2023.

Sveriges riksbanks arbetsordning

Direktionen beslutar en arbetsordning. Den anger:

  • Riksbankens organisation, ledning och styrning,
  • arbetsfördelningen mellan direktionen och riksbankschefen samt vilka beslutsbefogenheter som har delegerats från direktionen till övriga tjänstemän inom Riksbanken,
  • hur ärenden ska handläggas inom Riksbanken
  • formerna i övrigt för verksamheten.

Arbetsordningen trädde i kraft den 1 januari 2023.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-03