Verksamhetsordning och arbetsordning

Fullmäktiges verksamhetsordning

Fullmäktige beslutar om en verksamhetsordning. I den regleras vissa frågor inom fullmäktiges ansvarsområde.

Verksamhetsordningen trädde i kraft den 1 januari 2023.

Sveriges riksbanks arbetsordning

Direktionen beslutar om en arbetsordning. Den anger:

  • Riksbankens organisation, ledning och styrning,
  • arbetsfördelningen mellan direktionen och riksbankschefen samt vilka beslutsbefogenheter som har delegerats från direktionen till övriga tjänstemän inom Riksbanken,
  • hur ärenden ska handläggas inom Riksbanken
  • formerna i övrigt för verksamheten.

Arbetsordningen trädde i kraft den 31 mars 2023.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-03