Penningpolitisk rapport, oktober 2018

Svensk konjunktur är stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Sedan det penningpolitiska beslutet i september har utvecklingen i stora drag varit som förväntat och prognoserna är i stort sett oförändrade. Direktionen har därför, i linje med föregående prognos, beslutat att hålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Om ekonomin utvecklas på ett sätt som fortsätter att stödja utsikterna för inflationen bedömer direktionen att det snart är lämpligt att börja höja reporäntan i långsam takt. Prognosen för reporäntan är densamma som i september och indikerar att räntan höjs med 0,25 procentenheter i antingen december eller februari.

Uppdaterad 2018-10-24