Penningpolitisk rapport, december 2019

Inflationen har varit nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent sedan början av 2017 och Riksbanken bedömer att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska vara nära målet även framöver. Direktionen har därför, i linje med bedömningen i oktober, beslutat att höja reporäntan från −0,25 till noll procent. Prognosen för reporäntan är oförändrad och räntan väntas ligga kvar på noll procent de närmaste åren.

Uppdaterad 2019-12-19

Kort video om det penningpolitiska beslutet, december 2019

Ingves om det penningpolitiska beslutet, december 2019

Presskonferens: Penningpolitiskt beslut, december 2019