Penningpolitisk rapport, juli 2019

Konjunkturen i Sverige är fortsatt stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Osäkerheten i omvärlden har ökat men ny information sedan det penningpolitiska beslutet i april har sammantaget inte föranlett några större revideringar av prognoserna. Med fortsatt stöd från penningpolitiken bedöms förutsättningarna vara goda för att inflationen ska vara nära målet även framöver. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år. Riskerna kring omvärldsutvecklingen kan dock ha bäring på utsikterna även för Sverige, vilket understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken.

Uppdaterad 2019-07-03

Ingves om det penningpolitiska beslutet, juli 2019

Presskonferens: Penningpolitiskt beslut juli 2019