Penningpolitisk rapport, november 2022

Inflationen är fortfarande alldeles för hög. Den höga inflationen urholkar mångas köpkraft och gör det svårare för hushåll och företag att planera sin ekonomi. För att få ner inflationen och värna inflationsmålet har direktionen beslutat att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Prognosen visar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent. Inflationsutvecklingen är fortsatt svår att bedöma och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet inom rimlig tid.

Styrränta

2,5%
Gäller från den 30 november 2022

Styrränta, tabell

Penningpolitiken november 2022 i korthet

Ikon klubba

För att få ner inflationen och värna inflationsmålet har direktionen beslutat att höja Riksbankens styrränta med 0,75 procentenheter till 2,5 procent.

Ikon kundkorg med prislapp och uppåt pil

Inflationen är fortfarande alldeles för hög. I oktober var KPIF-inflationen 9,3 procent. Det var visserligen något under Riksbankens prognos i september men detta förklaras helt och hållet av att energipriserna blev lägre än väntat. Bortsett från dem har inflationen i stället blivit oväntat hög. Risken är fortfarande stor att dagens höga inflation sätter sig i förväntningarna hos bland annat hushåll, företag och aktörer på finansmarknaderna. En hög inflation under lång tid kan skapa allvarliga problem. Därför behöver penningpolitiken agera så att inflationen kan falla tillbaka och stabiliseras runt målet på 2 procent inom rimlig tid. Direktionen bedömer därmed att styrräntan behöver höjas mer jämfört med bedömningen i september.

Ikon restaurang och fabrik framför kugghjul

Riksbanken behöver kyla av ekonomin för att inflationen ska återgå till målet. Stigande priser och högre räntekostnader är visserligen kännbara för hushåll och företag. Det skulle dock bli än mer kännbart för svensk ekonomi om inflationen stannade kvar på dagens höga nivå. Genom att höja styrräntan mer nu kan Riksbanken minska risken för att inflationen förblir hög under lång tid. Därmed minskar också risken för en ännu större penningpolitisk åtstramning längre fram. Med denna penningpolitik väntas inflationen sjunka tillbaka nästa år och stabiliseras nära 2 procent under 2024.

Icon 2,5 percent

Prognosen visar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år och då vara strax under 3 procent. Inflationsutvecklingen är dock fortsatt svår att bedöma och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet inom rimlig tid.

Stefan Ingves intervjuas om det penningpolitiska beslutet i november 2022.

Riksbankens pressträff om det penningpolitiska beslutet i november 2022.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-11-24