Penningpolitisk rapport, april 2023

Inflationen är fortfarande alldeles för hög och den underliggande inflationen har under årets första månader blivit påtagligt högre än väntat. För att inflationen ska falla och stabiliseras vid målet inom rimlig tid har direktionen beslutat att höja Riksbankens styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Prognosen visar att styrräntan troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september.

Vad är styrräntan?

Styrränta

3,5%
Gäller från den 3 maj 2023

Styrränta, tabell

Det penningpolitiska beslutet inklusive styrräntan


Penningpolitiken april 2023 i korthet

Ikon klubba

Inflationen är fortfarande alltför hög och långt från inflationsmålet. Den höga inflationen påverkar hela ekonomin negativt, men drabbar särskilt hushåll som har små marginaler. För att inflationen ska falla och stabiliseras vid målet inom rimlig tid har direktionen beslutat att höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent.

Ikon kundkorg med prislapp och uppåt pil

På grund av förra årets snabba inflationsuppgång har Riksbanken sedan i april 2022 höjt styrräntan ovanligt snabbt, från noll till 3,0 procent i februari 2023. Räntehöjningarna har ännu inte fått fullt genomslag på den ekonomiska aktiviteten och inflationen. Men effekterna blir allt tydligare och KPIF-inflationen har sjunkit de senaste månaderna, ungefär i linje med Riksbankens senaste prognos. Nedgången beror dock på fallande energipriser. Inflationen mätt med KPIF exklusive energi har under årets första månader varit påtagligt högre än i Riksbankens prognos.

Ikon med händer som ramar in texten 2%

Det är viktigt för förtroendet för inflationsmålet att inflationen faller tillbaka. Låg och stabil inflation är en förutsättning för en god ekonomisk utveckling och reallöneökningar. Penningpolitiken är därför fortsatt inriktad på att föra inflationen till målet inom rimlig tid. För att säkerställa att så blir fallet behöver styrräntan höjas ytterligare.

Ikon med kurva uppåt och siffran 3,5

Prognosen för styrräntan har reviderats upp och visar att styrräntan troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september. Penningpolitiken har en åtstramande effekt på ekonomin och direktionen bedömer att det efter aprilmötet finns utrymme att anpassa styrräntan i mindre steg. Osäkerheten fortsätter dock att vara stor och ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för utformningen av penningpolitiken.


Vad är prognosen för styrräntan?

pressmeddelandet och i den penningpolitiska rapporten finns Riksbankens prognos för styrräntan. 


Riksbankschefens kommentar

Erik Thedéen intervjuas om räntehöjningen i april 2023.


Relaterade dokument


Riksbankens pressträff om det penningpolitiska beslutet

Pressträff om det penningpolitiska beslutet i april 2023.


Nästa penningpolitiska besked?

Direktionen har 5 schemalagda penningpolitiska möten per år. Nästa penningpolitiska möte äger rum den 28 juni 2023 och beskedet om det penningpolitiska beslutet inklusive styrräntan kommuniceras dagen efter, den 29 juni 2023

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-04-26