Penningpolitisk rapport, februari 2023

Inflationen är alldeles för hög och har fortsatt att stiga. För att inflationen ska sjunka och stabiliseras vid målet inom rimlig tid har direktionen beslutat att höja Riksbankens styrränta med 0,5 procentenheter till 3,0 procent. Styrräntan kommer sannolikt att höjas ytterligare under våren. Vidare beslutade direktionen att Riksbanken från och med april ska sälja statsobligationer så att innehavet av värdepapper minskar i snabbare takt.

Vad är styrräntan?

Styrränta

3,0%
Gäller från den 15 februari 2023

Styrränta, tabell

Det penningpolitiska beslutet inklusive styrräntan


Penningpolitiken februari 2023 i korthet

Ikon klubba

En hög inflation skapar problem i ekonomin. För att få ner inflationen och värna inflationsmålet bedömer direktionen att penningpolitiken behöver stramas åt ytterligare. Direktionen har därför beslutat att höja Riksbankens styrränta med 0,5 procentenheter, till 3,0 procent. Prognosen för styrräntan indikerar att den sannolikt kommer att höjas ytterligare under våren. Som kompletterande åtgärder till den högre styrräntan har direktionen även beslutat att minska Riksbankens värdepappersinnehav i en snabbare takt genom att sälja statsobligationer samt erbjuda större volymer riksbankscertifikat i de veckovisa penningpolitiska operationerna.

Ikon kundkorg med prislapp och uppåt pil

Den svenska inflationen är mycket hög. Inflationen mätt som KPIF ökade till drygt 10 procent i december. Även bortsett från de snabbt ökande energipriserna var inflationen hög och stigande. Det är viktigt för förtroendet för inflationsmålet att inflationen faller tillbaka tydligt i år och mycket tyder på att det kommer att ske. Men det är osäkert om inflationen kommer att falla tillräckligt snabbt och djupt, inte minst mot bakgrund av att den underliggande inflationen fortfarande stiger. Om kronan dessutom fortsätter att utvecklas svagt blir det betydligt svårare för Riksbanken att varaktigt föra tillbaka inflationen mot målet.

Räntekurva och 3,0

En stramare penningpolitik innebär visserligen att konjunkturen försvagas ytterligare i närtid, men att nå låg och stabil inflation inom rimlig tid är en förutsättning för en god utveckling i svensk ekonomi på sikt. Blir inflationen varaktigt hög kommer de negativa konsekvenserna för svensk tillväxt och arbetsmarknad på sikt att bli betydligt större. Genom att strama åt penningpolitiken mer nu minskar risken för ännu allvarligare inflationsproblem och större penningpolitiska åtstramningar längre fram, med mer omfattande negativa konsekvenser för den svenska ekonomin. 


Vad är prognosen för styrräntan?

I pressmeddelandet och i den penningpolitiska rapporten finns Riksbankens prognos för styrräntan. 


Riksbankschefens kommentar

Erik Thedéen intervjuas om det penningpolitiska beslutet i februari 2023.


Relaterade dokument


Riksbankens pressträff om det penningpolitiska beslutet

Pressträff om det penningpolitiska beslutet i februari.


Nästa penningpolitiska besked?

Direktionen har 5 schemalagda penningpolitiska möten per år. Nästa penningpolitiska möte äger rum 25 april 2023 och beskedet om det penningpolitiska beslutet inklusive styrräntan kommuniceras dagen efter, den 26 april 2023

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-02-09