Innehav av kommunobligationer per obligation respektive per kreditbetygsklass

Här redovisas Riksbankens innehav av obligationer utgivna av Kommuninvest i Sverige AB samt enskilda kommuner och regioner. Innehavet är nettosumman av köpta kommunobligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Innehavet i Kommuninvest i Sverige AB redovisas per obligation och innehavet av obligationer utgivna av enskilda kommuner och regioner redovisas per kreditbetygsklass.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-01