Innehav av säkerställda obligationer – per obligation

Här redovisas Riksbankens innehav av säkerställda obligationer. Innehavet är nettosumman av köpta säkerställda obligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Innehaven redovisas per månad sedan köpen inleddes.

Uppdaterad 2022-07-01