Veckovisa marknadsoperationer

Riksbanken genomför veckovisa marknadsoperationer i syfte att tillföra eller dra in likviditet från banksystemet. Marknadsoperationerna genomförs till styrräntan för att stabilisera dagslåneräntan på marknaden tillräckligt nära denna nivå. Dagslåneräntan utgör i sin tur ett ankare för räntebildningen på längre löptider.

Riksbanken gör löpande prognoser för banksystemets likviditetsställning gentemot Riksbanken. De veckovisa marknadsoperationerna genomförs på olika sätt beroende på om banksystemet har ett likviditetsöverskott eller likviditetsunderskott gentemot Riksbanken. När banksystemet har ett överskott drar Riksbanken in likviditet genom att emittera riksbankscertifikat till en ränta som motsvarar styrräntan. Detta är hur marknadsoperationerna genomförs i nuläget. Om banksystemet istället har ett underskott gentemot Riksbanken så skulle Riksbanken erbjuda sig att tillföra likviditet via veckovisa repotransaktioner eller kredit mot säkerhet.

Det är Riksbankens penningpolitiska motparter som har möjlighet att delta i de veckovisa marknadsoperationerna.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-09-06