Hur blir man penningpolitisk motpart?

Penningpolitiska motparter deltar i det penningpolitiska styrsystemet. I skriften ”Riksbankens penningpolitiska styrsystem – övergripande beskrivning” finns en mer detaljerad beskrivning av hur det penningpolitiska styrsystemet fungerar. De penningpolitiska instrument som används i det penningpolitiska styrsystemet beskrivs närmare på sidan Penningpolitiska instrument.

För penningpolitiska motparter finns särskilda rapporteringskrav, se sidan Rapportering.

Endast den som är ett kreditinstitut och har säte eller filial i Sverige kan bli penningpolitisk motpart. Därutöver krävs att man är deltagare i RIX-RTGS. Kraven på en deltagare i RIX-RTGS framgår på sidan Hur blir man RIX-deltagare?.

De närmare kraven för att bli penningpolitisk motpart (och motpart i valutatransaktioner) framgår av "Villkor för RIX och penningpolitiska instrument". En penningpolitisk motpart måste ha ett etablerat arrangemang för att kunna ställa säkerheter. Närmare information om säkerhetsarrangemang framgår av "Bilaga H4 Anvisningar säkerheter".

För användningen av de penningpolitiska instrumenten finns särskilda "Anvisningar Penningpolitiska instrument".

I "Anvisningar Motpartsansökan" ges mer detaljerade anvisningar för att ansöka om att bli penningpolitisk motpart (och/eller motpart i valutatransaktioner). Ansökan ska göras på en särskild blankett. Ansökan att bli penningpolitisk motpart görs med blankett H9_C och ansökan om att bli motpart i valutatransaktioner görs med blankett H9_D. Riksbanken prövar varje ansökan och om institutet anses uppfylla kraven för deltagande tecknar institutet ett anslutningsavtal med Riksbanken.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-06-08