Vad är räntebanan?

Det tar tid innan penningpolitiken får full effekt på inflationen och realekonomin. Därför vägleds penningpolitiken av prognoser för den ekonomiska utvecklingen. Riksbanken publicerar bland annat en räntebana som är en bedömning av hur reporäntan kommer att utvecklas framöver.

Aktuell räntebana

Räntebanan offentliggörs i samband med publiceringen av det penningpolitiska beslutet och den penningpolitiska rapporten. Aktuell räntebana hittar du i den senaste penningpolitiska rapporten.

Räntebanan – en prognos för reporäntan

Vid varje penningpolitiskt beslutstillfälle, normalt sett fem gånger om året, gör direktionen en bedömning av vilken utveckling av reporäntan som behövs för att penningpolitiken ska vara väl avvägd. Det viktigaste skälet till att publicera direktionens bedömning av den framtida reporäntans utveckling är att det hjälper Riksbanken att förklara för allmänheten och aktörer på de finansiella marknaderna hur man bedömer inriktningen av penningpolitiken och därmed den kommande ränteutvecklingen. Därigenom blir penningpolitiken lättare att förstå, förutse och utvärdera.

Räntebanan är en prognos, inte ett löfte

Det är dock viktigt att betona att Riksbanken genom att presentera sin syn på vad som är en lämplig bana för reporäntan inte har bundit sig för en viss framtida penningpolitik. Precis som alla andra bedömningar kommer ränteprognosen att behöva ändras utifrån den nya information som hela tiden kommer om den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden och vilka effekter denna kan få för de svenska inflations- och konjunkturutsikterna. Därför finns det alltid en osäkerhet om den framtida ränteutvecklingen på samma sätt som det är osäkert hur den allmänna ekonomiska utvecklingen blir framöver.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-04-17