Direktionens möte 10 april 2017 (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Ärende

§1. Beslut om remissyttrande om promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven


 Förelåg förslag till remissyttrande angående promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven, protokollsbilaga A.


Direktionen beslutade i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande har lämnat sitt godkännande till remissyttrandet via e-postmeddelanden. Samtliga e-postmeddelanden har sparats i Riksbankens dokumenthanteringssystem.

 

Vid protokollet

Emelie Nilsson

 

Justeras

Stefan Ingves                                                        Kerstin af Jochnick

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-12-13