Direktionens möte 10 februari 2017 (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Ärende

§1. Förslag till sakkunnig och expert i kommittén för översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen


 Förelåg förslag till sakkunnig och expert i kommittén för översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen, protokollsbilaga A.

Det antecknades att direktionen har beslutat i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e-postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts i akten.

 

Vid protokollet

Kerstin Haglund

 

Justeras

Stefan Ingves                                                 Henry Ohlsson

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2017-12-13