Direktionens möte 11 maj 2017

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Förvaltningsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Marianne Nessén

4. Finansiell stabilitet 2017:1

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande. Kasper Roszbach

5. Rapporter

 • FiU:s betänkande 2016/17:FiU23 om Riksbankens förvaltning 2016 samt Riksdagsskrivelse 2016/17:229
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henrik Jönsson
 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02