Direktionens möte 12 januari 2017 (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Ärende

§1. Beslut om remissyttrande om En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67)


 Vid avstämningsmöte den 12 januari 2017 där Stefan Ingves, Kerstin af Jochnick, Cecilia Skingsley och Martin Flodén deltog uppgav dessa att de godtar förslaget enligt tidigare utskick, med de förändringar som framgår av protokollsbilaga A.

Även Per Jansson och Henry Olsson har via e-postmeddelande godtagit förändringarna enligt protokollsbilaga A.

Genom vad som antecknats ovan har direktionen beslutat i enlighet med förslaget i protokollsbilaga A vilket bifogas utan ändringsmarkeringar, protokollsbilaga B.

Samtliga e-postmeddelanden har sparats i Riksbankens dokumenthanteringssystem.

 

Vid protokollet

Henrik Jönsson

 

Justeras

Stefan Ingves                                                       Kerstin af Jochnick

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2017-12-13