Direktionens möte 17 maj 2017 (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Ärende

§1. Beslut om tillsättning av tillförordnad chef för Avdelningen för finansiell stabilitet


 Förelåg förslag om tillsättning av tillförordnad chef för Avdelningen för finansiell stabilitet, protokollsbilaga A .

Det antecknades att direktionen har beslutat i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e-postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts i akten.

 

Vid protokollet

Kerstin Haglund

 

Justeras

Stefan Ingves                         Henry Ohlsson

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02