Direktionens möte 18 april 2017 (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Ärende

§1. Beslut om remissyttrande om promemorian Ytterligare verktyg för makrotillsyn


 Förelåg förslag till remissyttrande angående promemorian Ytterligare verktyg för makrotillsyn, protokollsbilaga A.


Direktionen beslutade i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande har lämnat sitt godkännande till remissyttrandet via e-postmeddelanden. Samtliga e-postmeddelanden har sparats i Riksbankens dokumenthanteringssystem.

 

Vid protokollet

Kerstin Haglund


Justeras

Stefan Ingves                                                           Per Jansson

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2017-12-13