Direktionens möte 20 februari 2017 (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Ärende

§1. Beslut om tillsättning av tillförordnad chef för Avdelningen för penningpolitik samt om tillsättning av tillförordnad chef för Stabsavdelningen


 Förelåg förslag om tillsättning av tillförordnad chef för Avdelningen för penningpolitik, protokollsbilaga A samt förslag om tillsättning av tillförordnad chef för Stabsavdelningen, protokollsbilaga B.

Det antecknades att direktionen har beslutat i enlighet med förslagen genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande i dessa beslut har lämnat sitt godkännande till förslagen via e-postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts i akten.

 

Vid protokollet

Kerstin Haglund

 

Justeras

Stefan Ingves                                                               Kerstin af Jochnick

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-12-13