Direktionens möte 20 november 2017

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

4. Bokföringsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Christina Wejshammar

5. Finansiell stabilitet 2017:2

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Olof Sandstedt

6. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Rapportering till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02