Direktionens möte 21 mars 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

4. Redogörelse för penningpolitiken 2016

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Mikael Apel

5. Verkställande av vinstutdelning

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Peter Sellin

6. Investeringsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Gardholm

7. IMF-ärende

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Emelie Mannefred

8. Rapporter

 • Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Kahn
 • Status sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Henrik Jönsson

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2017-12-13