Direktionens möte 27 april 2017 (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Ärende

§1. Beslut om remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning


Förelåg förslag till remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande har lämnat sitt godkännande till remissyttrandet via e-postmeddelanden.

Martin Flodén lämnade ett särskilt yttrande, protokollsbilaga B.

Samtliga e-postmeddelanden har sparats i Riksbankens dokumenthanteringssystem.

 

Vid protokollet

Kerstin Haglund

 

Justeras

Stefan Ingves                                                       Cecilia Skingsley

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02