Direktionens möte 27 juni 2017

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Direktionens möteskalender våren 2018

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

4. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Anders Vredin

5. Rapporter

 • Status sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Sydén
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02