Direktionens möte 5 juli 2017 (per capsulam)

Deltagare

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Ärende

§1. Beslut om tillsättning av chef för Avdelningen för finansiell stabilitet


Förelåg förslag om tillsättning av chef för Avdelningen för finansiell stabilitet, protokollsbilaga A.


Det antecknades att direktionen har beslutat i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e-postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts i akten.

 

Vid protokollet

Kerstin Haglund


Justeras

Stefan Ingves                                                                                  Per Jansson

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02