Direktionens möte 6 september 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Målvariabel och variationsband

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anders Vredin

4. Penningpolitisk avstämning

a. Den ekonomiska utvecklingen
Anmärkning: Information
Föredragande: APP


b. Det ekonomiska läget och penningpolitiken
Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves


c. Diskussion
Handling på bordet
Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves

5. Penningpolitiskt beslut

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

6. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02