Direktionens möte 8 februari 2017

Dagordning

1 Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2 Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3 Riksbankens årsredovisning 2016 och revisionsbevis

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Cecilia Kahn/Anja Marletta

4 Revidering av etiska regler

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Anja Marletta

5 Remissyttrande över betänkandet Skatt på finansiell verksamhet

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Gabriel Söderberg

6 Investeringsärende

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Marianne Olsson

7 Investeringsärende

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Ann-Leena Mikiver 

8 Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Marianne Nessén 

9 Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärlning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg 
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin 
 • Övriga rapporter

10 Ärenden till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Henrik Jönsson

11 Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2017-12-13