Direktionens möte 8 februari 2017

Dagordning

1 Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2 Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3 Riksbankens årsredovisning 2016 och revisionsbevis

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Cecilia Kahn/Anja Marletta

4 Revidering av etiska regler

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Anja Marletta

5 Remissyttrande över betänkandet Skatt på finansiell verksamhet

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Gabriel Söderberg

6 Investeringsärende

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Marianne Olsson

7 Investeringsärende

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Ann-Leena Mikiver 

8 Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Marianne Nessén 

9 Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärlning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg 
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin 
 • Övriga rapporter

10 Ärenden till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Henrik Jönsson

11 Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-12-13