Direktionens möte 1 oktober 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Amanda Nordström

4. Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2019

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pether Burvall

5. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Sydén
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Frida Fallan

7. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Stefan Ingves

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-10-08