Direktionens möte 11 juni 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Internationellt ärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Joanna Gerwin

4. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall och Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lisa Tilly
 • Riskrapport, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • ISK-rapport, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • Internrevisionens rapport, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

5. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-06-05