Direktionens möte 12 oktober 2018

Dagordning

Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

Remissvar statskuldens förvaltning – Riksgäldens förslag till riktlinjer 2019-2022

Förelåg förslag till beslut avseende Remissvar statskuldens förvaltning – Riksgäldens förslag till riktlinjer 2019-2022, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Kerstin af Jochnick och Martin Flodén gavs i uppdrag att svara för remissvarets slutliga utfomning efter de redaktionella ändringar som mötesdiskussionen föranledde.
Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Uppdaterad 2018-10-15

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!