Direktionens möte 13 februari 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Penningpolitisk avstämning

 • a. Den ekonomiska utvecklingen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: AFM och APP

 • b. Det ekonomiska läget och penningpolitiken
  Anmärkning: Diskussion
  Föredragande: Stefan Ingves

 • c. Diskussion
  Handling på bordet
  Anmärkning: Diskussion
  Föredragande: Stefan Ingves

4. Penningpolitiskt beslut

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

5. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

6. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2018-02-08

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!