Direktionens möte 15 februari 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Per Jansson

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Per Jansson

3. Årsredovisning 2017 och revisionsbevis

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Emma Hübinette/Anna Wilbe

4. Framställning till riksdagen om Ekonomipriset

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eric Frieberg

5. Förvaltningsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Heidi Elmér

6. Rapporter

 • Utvärderingsrapport Sedlar och mynt
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Inkomna remisser 
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övriga frågor

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-26