Direktionens möte 19 november 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas 

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Investeringsärende projekt VINN och KRITA

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Jyry Hokkanen

4. Nya föreskrifter och allmänna råd om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik

Anmärkning: Beslut
Föredragande: John Svanäng

5. Uppdatering av Riksbankens kommunikationspolicy

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ann-Leena Mikiver

6. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Amanda Nordström

7. Finansiell stabilitet 2018:2

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Olof Sandstedt

8. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-11-19