Direktionens möte 23 oktober 2018

1. Sammanträdet öppnas

Föreragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Penningpolitisk avstämning

 • Den ekonomiska utvecklingen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: AFM och APP
 • Det ekonomiska läget och penningpolitiken
  Anmärkning: Diskussion
  Föredragande: Stefan Ingves
 • Diskussion
  Handling på bordet
  Anmärkning: Diskussion
  Föredragande: Stefan Ingves

4. Penningpolitiskt beslut

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

5. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

6. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Stefan Ingves

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-10-18