Direktionens möte 26 juni 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Direktionens möteskalender våren 2019

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

4. Ändring i revisionsplan 2018

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Simon Rörborn

5. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

6. Rapporter

 • FiU-betänkande om utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015-2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Olli Segendorf
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jonas Niemeyer
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-06-25