Direktionens möte 27 mars 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Jens Vahlquist

4. Redogörelse för penningpolitiken

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Christian Nilsson

5. Verkställande av vinstutdelning

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Peter Sellin

6. Etiska regler

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anna Wilbe

7. Policy för val av verksamhetsform

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Gil

8. Ändring i MoU om gränsöverskridande bankgrupper

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Magnus Georgsson

9. Rapporter

 • Revisionsberättelse för Sveriges Riksbank 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Frida Fallan
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter

10. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Frida Fallan

11. Övrigt

12. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-04-11