Direktionens möte 27 mars 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Jens Vahlquist

4. Redogörelse för penningpolitiken

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Christian Nilsson

5. Verkställande av vinstutdelning

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Peter Sellin

6. Etiska regler

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anna Wilbe

7. Policy för val av verksamhetsform

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Gil

8. Ändring i MoU om gränsöverskridande bankgrupper

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Magnus Georgsson

9. Rapporter

 • Revisionsberättelse för Sveriges Riksbank 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Frida Fallan
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter

10. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Frida Fallan

11. Övrigt

12. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-04-11