Direktionens möte 4 juni 2018 (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

§1. Yttrande om Nordea Bank AB:s ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplan


Förelåg förslag till yttrande om Nordea Bank AB:s ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplan, protokollsbilaga A.

Det antecknades att direktionen har beslutat i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e-postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts i akten.

Vid protokollet

Sophie Brauner

Justeras

Stefan Ingves                                                                                                    Kerstin af Jochnick

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-06-15