Direktionens möte 5 november 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Revidering av finansiell risk- och investeringspolicy samt kompletterande regler

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Heidi Elmér/Tomas Edlund

4. Finansiell stabilitet 2018:2

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Olof Sandstedt

5. Rapporter

  • Rapport från Ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-10-30