Direktionens möte 5 november 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Revidering av finansiell risk- och investeringspolicy samt kompletterande regler

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Heidi Elmér/Tomas Edlund

4. Finansiell stabilitet 2018:2

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Olof Sandstedt

5. Rapporter

  • Rapport från Ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-10-30