Direktionens möte 5 september 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves 

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves 

3. Penningpolitisk avstämning

a) Den ekonomiska utvecklingen
Anmärkning: Information
Föredragande: AFM och APP

b) Det ekonomiska läget och penningpolitiken
Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves
 
c) Diskussion
Handling på bordet
Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves

4. Penningpolitiskt beslut

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

5. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves 

6. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Stefan Ingves

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-09-03