Direktionens möte 7 december (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

§1. Tillsättning av riskchef

Förslag till direktionens beslut

Direktionen beslutar att utse Annika Odelros till riskchef med preliminärt tillträde den 1 april 2019. Överenskommen lön är 90 000 kronor per månad i 2019 års löneläge.

Bakgrund

I enlighet med Riksbankens instruktion beslutar Riksbankens direktion om tillsättning av bankens riskchef.

MBL-förhandling genomfördes den 4 december 2018.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves                   Kerstin af Jochnick

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-12-12