Direktionens möte 7 februari 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Riksbankens årsredovisning och ISK 2017

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Emma Hübinette/Mithra Sundberg

4. Revisionsbevis

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Anna Wilbe

5. Penningpolitiskt protokoll

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Hans Dellmo/Henrik Jönsson

6. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

7. Rapporter

  •  Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Eric Frieberg

  •  Övriga rapporter
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-12