Direktionens möte 9 maj 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Inrättande av dataskyddsombud samt förslag till ändring i Riksbankens instruktion

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

4. Finansiell stabilitetsrapport, FSR 2018:1

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Olof Sandstedt

5. Rapporter

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU23 om Riksbankens förvaltning 2017

Anmärkning: Information
Föredragande: Henrik Jönsson

Inkomna remisser

Anmärkning: Information
Föredragande: Eric Frieberg

Rapport från ledningsgruppen

Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Vredin

Övriga rapporter

6. Ärende för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-05-07