Direktionens möte 10 juni

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. IMF-ärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Ekelund

4. Regel om styrande dokument

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anna Wilbe

5. Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund och Christina Jacobsson

6. Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Ruzica Gajic

7. Riskrapport, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Annika Odelros

8. ISK-rapport, tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Annika Odelros

9. Internrevisionens rapport för tertial 1

Anmärkning: Information
Föredragande: Simon Rörborn

10. Rapporter

Rapport från ledningsgruppen

Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Vredin

Inkomna remisser

Anmärkning: Information
Föredragande: Eric Frieberg

Övriga rapporter

Anmärkning: Information

11. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

12. Övrigt

13. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-06-05