Direktionens möte 10 oktober (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
Henry Ohlsson

Beslut om tillsättning av chef till forskningsenheten

Förelåg förslag om tillsättning av chef till forskningsenheten, protokollsbilaga A.

Det antecknades att direktionen har beslutat i enlighet med förslaget genom att de
direktionsledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt
godkännande till förslaget via e-postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts i akten.

Vid protokollet
Amanda Johansson

Justeras
Stefan Ingves                                             Martin Flodén

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-10-16