Direktionens möte 12 februari

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Penningpolitisk avstämning

 • Den ekonomiska utvecklingen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: AFM och APP
 • Det ekonomiska läget och penningpolitiken
  Anmärkning: Diskussion
  Föredragande: Stefan Ingves
 • Diskussion, Handling på bordet 
  Anmärkning: Diskussion
  Föredragande: Stefan Ingves

4. Penningpolitiskt beslut

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

5. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

6. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2019-02-07