Direktionens möte 14 februari

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Årsredovisning 2018 samt revisionsbevis

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Sofia Kåhre/Anders Herjevik

4. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

5. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-02-08