Direktionens möte 16 april

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Framställning till riksdagen om Översyn av statens roll på betalningsmarknaden

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Gabriela Guibourg

4. Framställning till riksdagen om Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Jyry Hokkanen

5. Ändring i revisionsplan för 2019

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

6. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

7. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Information från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

8.  Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-04-15