Direktionens möte 18 november

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Ändring i revisionsplanen för 2019

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Nilsson

4. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Ingrid Wallin Johansson

5. Finansiell stabilitet 2019:2

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Olof Sandstedt

6. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin
  • Övriga rapporter

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-11-15