Direktionens möte 2 juli

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Penningpolitisk avstämning

a. Den ekonomiska utvecklingen
Anmärkning: Information
Föredragande: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

b. Det ekonomiska läget och penningpolitiken
Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves

c. Diskussion, handling på bordet
Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves

4. Penningpolitiskt beslut

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

5. Förvaltningsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Avdelningen för marknader

6. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-06-27