Direktionens möte 20 maj

1. Sammanträdet öppnas

 Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Ingrid Wallin Johansson

4. Investeringsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Marianne Olsson

5. Investeringsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Marianne Olsson

6. Finansiell stabilitetsrapport, FSR 2019:1

Anmärknig: Beslut
Föredragande: Olof Sandstedt

7. Rapporter

Rapport från ledningsgruppen

Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Vredin

Övriga rapporter

Anmärkning: Information

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

 
 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-05-23