Direktionens möte 21 augusti (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

§1. Tillsättning av tillförordnad chef för forskningsenheten

Förslag till direktionens beslut

Direktionen beslutar att utse Tor Jacobson till tillförordnad chef för forskningsenheten (inom APP) med tillträde den 24 augusti 2019 tills ny ordinarie chef har tillsatts. Utöver månadslön utbetalas ett lönetillägg om 5000 kronor per månad under den period Tor Jacobson är tillförordnad chef.

Bakgrund

I enlighet med Riksbankens instruktion beslutar Riksbankens direktion om tillsättning av bankens forskningschef.

Med anledning av att chefen för forskningsenheten, Jesper Lindé, lämnar sin tjänst den 23 augusti 2019 utses Tor Jacobson, senior rådgivare på forskningsenheten till tillförordnad chef från och med den 24 augusti 2019.

MBL-förhandling genomfördes den 20 augusti 2019.  

Vid protokollet
Emelie Nilsson

Justeras
Kerstin af Jochnick                                                          
Per Jansson

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-08-22